Czy kurs pomoże z angielskim w szkole?

W ograniczonym, ale bardzo ważnym zakresie Aktywny Angielski zdecydowanie pomoże w nauce szkolnej - w mówieniu i rozumieniu ze słuchu.

Nasz kurs skupia się na treningu mówienia oraz w mniejszym stopniu słuchania. Mówienie jest podstawową umiejętnością językową, którą bardzo ciężko ćwiczyć w warunkach szkolnych. My rozwiązujemy właśnie ten problem.

Trening mówienia jest kluczowy w nauce języków obcych. Pozwala doświadczyć języka zrozumieć intuicyjnie. Dokładnie to jest brakującym puzlem dla większości uczniów języków obcych.

Jednocześnie, w kursie nie uczymy czytać, ani pisać. Nie uczymy również definicji gramatycznych. Te elementy treningu językowego są dostępne wszędzie dookoła i można je uzupełniać przykładowo w szkole lub przy pomocy internetu.

Mimo, że nie uczymy typowego rozwiązywania zadań gramatycznych to nasz trening i tak poprawia te umiejętności, ponieważ jest ich fundamentem. W języku ojczystym najpierw dużo słuchaliśmy i mówiliśmy, a dopiero potem nauczyliśmy się czytać i pisać. Czytanie i pisanie, na których opiera się typowa nauka szkolna, czy to w podstawówce czy na studiach w bardzo mały sposób przekładają się na umiejętność mówienia i rozumienia ze słuchu. Natomiast trening mówienia i rozumienia ze słuchu, bardzo mocno przekłada się na lepsze czytanie i pisanie (oraz zrozumienie i używanie gramatyki).

UWAGA!

Jest jedno "ale".

Kurs zaprojektowaliśmy generalnie dla osób dorosłych. Więc pojawia się tam słownictwo, które nie dla każdego rodzica (zwłaszcza młodszego dziecka) będzie akceptowalne.

Zgodnie z europejskimi standardami treści, nasz kurs nadaje się dla osób 16+. Natomiast mamy w gronie kursantów znacznie młodszych adeptów.

Dokładny spis "niecenzuralnego" słownictwa znajdziesz w tym artykule →

Skontaktuj się z nami

Nie znalazłeś odpowiedzi? Zapytaj nas bezpośrednio