Czy kurs przygotowuje do egzaminu certyfikacyjnego?

Kurs Aktywny Angielski pomoże Ci w zdaniu części USTNEJ dowolnego egzaminu z angielskiego.

Kładziemy 99% uwagi na to, abyś ćwiczył mówienie na głos prawidłowych zdań w 6 najważniejszych czasach i za pomocą 1000 najczęściej używanych słów.

Taki trening pomaga bardzo szybko przełamać bariery przed mówieniem. Po kursie nie tylko zdobędziesz pewność i śmiałość w mówieniu, ale będziesz mówić poprawnie i dosyć swobodnie.

Mamy kursanta, który uzyskał maksymalną liczbę punktów z części ustnej na egzaminie certyfikacyjnym.

Druga umiejętność, która poprawia się "przy okazji" to rozumienie ze słuchu. Ta umiejętność kształci się przy okazji, tego, że samodzielnie mówisz na głos oraz słyszysz wielokrotnie wzorowe wypowiedzi po angielsku.

Jednocześnie w kursie Aktywny Angielski nie uczymy pisania ani czytania, więc te umiejętności będziesz musiał ćwiczyć przy pomocy innych materiałów.

Skontaktuj się z nami

Nie znalazłeś odpowiedzi? Zapytaj nas bezpośrednio