Jak rozliczyć fakturę od waszej brytyjskiej spółki?

Nabycie usług od kontrahenta z Wielkiej Brytanii stanowi import usług.

Ze względu na fakt, że faktura nie uwzględnia podatku VAT, jego rozliczenie leży po Twojej stronie.

Podstawą określenia jego kwoty jest cena nabycia usługi. Jeśli zakup wiązał się z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług, masz prawo odliczyć podatek w tej samej kwocie.

Co ważne, w takich okolicznościach obowiązek podatkowy rodzi się w momencie zakończenia usługi lub otrzymania płatności.

Nie musisz więc rozliczać podatku VAT w momencie otrzymania faktury.

Z zakupem usług z zagranicy mamy do czynienia, gdy podmiot świadczący usługę ma siedzibę firmy poza granicami naszego kraju, a odbiorca usługi ma siedzibę firmy lub miejsce zamieszkania w Polsce.

Zgodnie z przepisami, w przypadku importu usług, podatek VAT w większości sytuacji rozlicza w swoim kraju ta firma, która dokonuje zakupu.

Podatnicy zwolnieni z VAT muszą zapłacić podatek VAT od zakupionej za granicą usługi oraz wykazać go na deklaracji. Wówczas kwota podatku VAT również będzie kosztem uzyskania przychodów. Przy transakcjach między spółką Limited a kontrahentem z Polski podlega procedurze odwrotnego obciążenia (reverse charge), co oznacza, że spółka LTD wystawia fakturę na kwotę netto z odpowiednią adnotacją świadczącą o odwrotnym obciążeniu, a polska firma odpowiada wówczas za rozliczenie i odprowadzenie podatku VAT na terenie Rzeczypospolitej.

Przy księgowaniu transakcji z odwrotnym obciążeniem, w celu naliczenia podatku VAT, podatnik nie ma obowiązku wystawiania dokumentu wewnętrznego, co oznacza, że podatek może obliczyć na fakturze otrzymanej od dostawcy, a następnie ująć go bezpośrednio w rejestrach VAT.

Czynni podatnicy VAT mają prawo do odliczenia naliczonego podatku, jeżeli nabyte towary będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Co do zasady odliczenie jest możliwe w okresie, w którym w odniesieniu do nabytych towarów powstał. Jednocześnie musi zostać spełniony warunek, iż podatnik uwzględni kwotę podatku należnego z tytułu transakcji odwrotnego obciążenia w deklaracji podatkowej, w której jest on zobowiązany rozliczyć ten podatek.

W takim przypadku podstawę opodatkowania i należny podatek musisz wykazać w polach K_27 i K_28 oraz P_27 i P_28 JPK.

Skontaktuj się z nami

Nie znalazłeś odpowiedzi? Zapytaj nas bezpośrednio