Gdzie w aplikacji jest info, które lekcje kursu przerobić przed lekcją Aktywnego Słuchania?

Jeśli kupiłeś jeden z tych produktów:

  • Aktywne Słuchanie Pro
  • Pakietu Aktywne Słuchanie Pro-Master
  • Pakietu Aktywne Słuchanie Pro-Grandmaster
  • Pakietu Aktywne Słuchanie Pro-Sensei

Otrzymasz lekcje Aktywnego Słuchania jako oddzielny kurs w aplikacji iOS i Android.

Każda lekcja Aktywnego Słuchania powtarza i utrwala zakres materiału jednego modułu kursu Aktywny Angielski. Aby zobaczyć które lekcje należy ukończyć przed rozpoczęciem danej lekcji Aktywnego Słuchania wciśnij trzy kropki obok danej lekcji:

Krok #1a (ekran z listą kursów):

image

Alternatywnie, Krok #1b ekran pojedynczej lekcji (po wciśnięciu którejś lekcji Aktywnego Słuchania)

image

Krok #2 - informacje które lekcje ukończyć najpierw

image

Aby przygotować się do danej lekcji Aktywnego Słuchania najpierw ukończ wymienione tu lekcje kursu Aktywny Angielski.

(Gdyby informacje się nie pojawiały, pomaga wylogowanie się i zalogowanie ponowne w aplikacji, aby odświeżyć treść kursu)

Skontaktuj się z nami

Nie znalazłeś odpowiedzi? Zapytaj nas bezpośrednio