Gdzie w aplikacji jest info, które lekcje kursu przerobić przed lekcją Aktywnego Słuchania?

You are viewing an Unlisted article which can only be accessed by people with the direct link.

Jeśli kupiłeś jeden z tych produktów:

  • Aktywne Słuchanie Pro
  • Pakietu Aktywne Słuchanie Pro-Master
  • Pakietu Aktywne Słuchanie Pro-Grandmaster
  • Pakietu Aktywne Słuchanie Pro-Sensei

Otrzymasz lekcje Aktywnego Słuchania jako oddzielny kurs w aplikacji iOS i Android.

Każda lekcja Aktywnego Słuchania powtarza i utrwala zakres materiału jednego modułu kursu Aktywny Angielski. Aby zobaczyć które lekcje należy ukończyć przed rozpoczęciem danej lekcji Aktywnego Słuchania wciśnij trzy kropki obok danej lekcji:

Krok #1a (ekran z listą kursów):

image

Alternatywnie, Krok #1b ekran pojedynczej lekcji (po wciśnięciu którejś lekcji Aktywnego Słuchania)

image

Krok #2 - informacje które lekcje ukończyć najpierw

image

Aby przygotować się do danej lekcji Aktywnego Słuchania najpierw ukończ wymienione tu lekcje kursu Aktywny Angielski.

(Gdyby informacje się nie pojawiały, pomaga wylogowanie się i zalogowanie ponowne w aplikacji, aby odświeżyć treść kursu)

Skontaktuj się z nami

Nie znalazłeś odpowiedzi? Zapytaj nas bezpośrednio